GANG RI RA WE KOR WAI ZHING KHAM DIR
In this pure realm, surrounded by snow moutains,
 
PEN DANG DE WA MA LU JUNG WAI NE
Is the source of complete happiness and benefit,.
 
CHEN RE ZIG WA TEN DZIN GYAM TSO YI
Avalokiteshvara, Tendzin Gyamtso.
 
ZHAB PE SI TAI BAR DU TEN GYUR CHIK
May you stand firm until the end of existence.

Return to Prayers - Main Menu